AGENDA24 september︎
Corstian van Westen
29 oktober︎
Job van Beek
26 november︎
Johan van Ooijen


MEER INFO


ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND
20:00-23:00u


Elke laatste vrijdag van de maand is er een kampvuuravond voor mannen. Deze
avond is zeer laagdrempelig en voor alle mannen toegankelijk, ongeacht je
(kerkelijke) achtergrond, die belangstelling hebben naar het Evangelie, belangrijke onderwerpen die actueel zijn, willen delen of gewoon luisteren. De regel geldt dat we niet praten over anderen, over wat we horen op deze avond.

Wij kennen het systeem van een Amerikaanse inloop: Dat betekent dat naast koffie en thee wat ter plaatse beschikbaar is, iedereen hapjes en/of frisdrank meeneemt. Een frituurpan is aanwezig. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen op deze locatie. Gezien de laagdrempeligheid is het geen verplichting om iets mee te nemen!

Er is een grote diversiteit aan onderwerpen: zoals b.v. een specifiek
bijbelgedeelte, het gevaar van de occulte wereld, pornografie/verslavingen,
zwartgeld, discipelschap etc.
Voor deze onderwerpen zal een spreker worden uitgenodigd.

De kampvuuravonden hebben het karakter van opbouwen, delen en groeien en is geen platform voor discussies van andere meningen om die anderen op te leggen. We gaan respectvol om met verschillende meningen.

Er zal een collecte worden gehouden om de kosten van de spreker te kunnen
betalen. Ook hier geldt: het is geen verplichting, maar naar draagkracht en
vermogen! Iedereen is welkom.

De kampvuuravonden zijn in de open lucht en vallen met de huidige
regelgeving ( november 2020) onder godsdienstige samenkomst waarbij
maximaal 30 personen aanwezig zijn. De kampvuuravonden vallen onder de
verantwoordelijkheid van Filadelfia Baptistengemeente in Kesteren.Programma

Wanneer:
Laatste vrijdag van de maand

Locatie:
Rijnbandijk 57, 4043 JJ Opheusden

Info:
06 - 49 49 59 32

20.oo uur:
Inloop met Koffie / thee / chocomel / limonade

20.30 uur:
Start avond

20.30 - 20.45 uur:
- Mededelingen en introductie spreker door de gastheer
- Aandragen gebedspunten
- Openen met gebed door gastheer
- Zingen van 1 of 2 liederen

20.45 - 21.15 uur:
- Spreker (kan afhankelijk van spreker korter zijn of iets langer)
- Dankgebed door spreker
- Collecte
- Zingen van 1 of 2 liederen

21.30 - 23.00 uur:
- Vragen stellen
- Napraten
- Delen
- Bemoedigen
- Met een hapje en een drankje!


︎  ︎
© KAMPVUURAVONDEN BETUWE
Kampvuuravonden Betuwe is een initiatief van Filadelfia Neder-Betuwe